Select Page

Shëndeti mendor gjatë pandemisë: 1 vit në

Shëndeti mendor gjatë pandemisë: 1 vit në Fazat e hershme të pandemisë dhe bllokimet pasuese ishin të vështira për të gjithë ne, në mënyra të ndryshme. Izolimi, papunësia, kujdesi për fëmijë dhe shumë sfida të tjera ndikuan rëndë në mirëqenien mendore të shumë...