Webové stránky ve výstavbě, děkujeme za pochopení.

 

 

Bio popelnice, ale i kompostéry slaví úspěch


Disponujeme letitými zkušenostmi se zpracováním dotačních žádostí, rovněž i v oblasti dotačního managementu. To co naše klienty a nás rovněž posouvalo o něco výše, jsou a věříme, že i v budoucnu budou originální projekty „Čisté Město“, PKR – podpora komunálního rozvoje a další.

 

Právě prostřednictvím aktivit nástavbového projektového řízení, jsme dokázali našim klientům z řad měst a obcí zajistit často výjimečné podmínky realizace veřejně potřebných a veřejnosti po většinu oceněných projektů. I v této době hektického čerpání a řešení, dnes již „ustálených“ dotačních titulů jsme pro Vás připravili originální pobídku pro využití příležitosti zajištění dotační podpory v rámci 40.výzvy OPŽP (Operační program Životní prostředí) k pořízení domácích kompostérů a sběrných nádob biologicky rozložitelného odpadu.

 

V rámci aktuální výzvy nabízíme nejen motivační podmínky zpracování dotační žádosti, ale především pak zvláštní výhody po dobu realizace udržitelnosti samotného projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z našich již zahájených referenčních projektů pro novou 40, 41.výzvu OPŽP jsme zahájili i v malé obci Rpety, která se nachází se v krásné krajině Středočeských Brd. Tímto chceme poukázat na fakt, že i malé obce jsou hodny nejen podpory EU fondů, ale i pozornosti naši, stejně jako ostatní města.

 

Že řešení předcházení vzniku odpadů získávají stále větší oblibu a mnohdy jsou tím nejlepším možným řešením problematiky odpadového hospodářství, dokazují projekty řešené již mnoha, co do rozlohy a počtu obyvatel rozdílnými samosprávními celky.


Příkladem budiž mezi občany velmi populární a úspěšný projekt předcházení vzniku „biodpadu“ a obdobně sběru a svozu v rámci projektu „Ostravské Bio Popelnice!".


ÚRYVEK ČLÁNKU NÍŽE:


Bio popelnice slaví úspěch na Ostravsku, kdy město Ostrava zapojilo novinku a to v systému nakládání s komunálními odpady, která platí výhradně pro občany trvale žijících v rodinném domě se zahrádkou. Rodinné domky se zahrádkou, které jsou trvale obydleny mají nárok na bezplatné přistavení jedné popelnice a pravidelný svoz biologického rozložitelného odpadu rostlinného původu. Tímto se klade za cíl omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na městskou skládku. Biologicky rozložitelný odpad je „vstupní“ surovinou pro výrobu kompostu, ze kterého se získává kvalitní hnojivo, které lze využít k obohacení půdy. Odděleným sběrem zeleně se docílí ke zvýšení komunálního odpadu a zároveň k ochraně životního prostředí.

33
opzp

​Projektové řízení dotačních a investičních projektů

Inovativní řešení energetických úspor a nakládání s odpady

Finanční a administrativní zajištění projektů

 

komp._2

Kde nás najdete

 

Jméno  
Email  
Zpráva  

MYLAND GROUP s.r.o

Chudenická 1059/30

102 00 Praha – Hostivař

tel.: 777 317 817

info@mylandgroup.cz

www.mylandgroup.cz